Category «Haji»

Pilar Islam Ke-5 Prima Islamisasi

Pilar Islam Ke-5 Prima Islamisasi Anda Tata Cara Haji—Kerinduan untuk Baitullah untuk seseorang Muslim serta muslimah, sudah pasti, mesti dipunyai dengan alami. Sebab, pergi bertandang ke Baitullah seperti lakukan ziarah berada di pilar ke-5 Islam. Pilar Islam mesti atau mesti dikerjakan untuk mereka yang memeluk Islam baik mulai sejak lahir atau mulai sejak jadi mu’allaf. …